Jihomoravský kraj

Úvod > Regiony > Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj

Naše priority v Jihomoravském kraji

  • Dobudování rychlostní komunikace sever-jih, vedoucí od Pardubic k rakouským hranicím
  • Zalesňování krajiny v jižní části kraje, podpora aktivit bránících degradaci přirozeného prostředí
  • Prevence znečišťování vodních toků
  • Podpora aktivit vedoucích k rovnoměrnější distribuci turistického ruchu v průběhu celého roku a k navýšení průměrného počtu přenocování v regionu
  • Podpora studijních oborů s přímou návazností na ekonomické prostředí v kraji
  • Podpora existujících firem produkujících zboží s vysokou přidanou hodnotou
  • Vytvoření podmínek pro vznik funkčních technologických inkubátorů ve spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi v regionu
  • Prevence hrozby skokového nárůstu nezaměstnanosti v okrajových částech kraje v případě nástupu ekonomické krize
  • Vytvoření funkční koncepce urbanistického rozvoje brněnské aglomerace, včetně příměstských částí

Kontakt

Hlavní kancelář

vase@hnutihlas.cz

Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2019

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Přihlášení do newsletteru