Financování
hnutí Hlas

TRANSPARENTNÍ ÚČET

zvláštní účet (pro dary a příspěvky)
č.ú. 5597831319/0800

Odkaz na výpis z účtu
Zasílat peněžní prostředky ve prospěch transparentního účtu Hnutí HLAS je možné pouze na základě darovací smlouvy uzavřené v písemné formě.
Při platbě ve prospěch zvláštního transparentního účtu Hnutí HLAS, prosíme, vždy uvádějte slovo „DAR“.
Za vaše případné dary a příspěvky děkujeme!

VOLEBNÍ ÚČET

volební účet pro volby do Evropského parlamentu 2019
Odkaz na výpis z účtu
z tohoto účtu jsou hrazeny výdaje na volební kampaň, účet neslouží k posílání darů!