Staňte se členem / podporovatelem

Úvod > Zapojte se > Staňte se členem / podporovatelem

Členství v hnutí

Členem hnutí se může stát plně svéprávný občan České republiky starší 18 let, který nevykonává funkci neslučitelnou s členstvím v politické straně či hnutí, není členem žádné jiné politické strany ani hnutí, který se ztotožňuje s programovými cíli hnutí a hodlá se podílet na činnostech hnutí.

Členství v hnutí vzniká dnem, kdy předsednictvo rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

Přihlášku podává žadatel krajskému výboru hnutí. V případě, že v kraji, do něhož spadá místo bydliště žadatele, není zřízena krajská organizace hnutí, podává žadatel přihlášku předsednictvu prostřednictvím hlavní kanceláře.

Více informací o členství v hnutí najdete ve stanovách hnutí.

Podporovatelé hnutí

Každý, kdo se ztotožňuje s programovým směřováním hnutí a sdílí hnutím prosazované hodnoty a principy, ale zároveň nemá zájem o členství v hnutí, se může stát podporovatelem hnutí.

Podporovatel je oprávněn účastnit se veřejných aktivit hnutí, je informován o činnosti hnutí a může být pozván na jednání orgánů hnutí, nepříslušejí mu však práva vymezená v čl. III, odst. 9, ani povinnosti vymezené v čl. III, odst. 10. stanovy hnutí.

Podporovatelé se mohou přihlásit vyplněním formuláře.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2019

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Přihlášení do newsletteru