A co dělá Evropská unie teď? Spousta lidí se ptá, my odpovídáme

A co dělá Evropská unie teď? Spousta lidí se ptá, my odpovídáme
21. 3. 2020
Ze všech stran a hlavně z úst odpůrců evropské integrace nebo dokonce našeho členství v EU se valí tvrdá kritika. Co ale Evropská unie může dělat a co dělá? To všechno se pokusíme uvést na pravou míru.

V prvé řadě je potřeba ujasnit jednu zásadní věc. Evropská unie má v oblasti zdravotnictví minimální kompetence, a to vesměs doporučujícího a koordinačního charakteru. Skutečné pravomoci leží v rukou jednotlivých států. Kritici však, ať už záměrně, nebo nevědomky, tuto informaci zatajují a šíří tak zbytečně dezinformace. Nastává paradoxní situace. Ti samí lidé, kteří nechtějí dát Evropské unii ani o píď více pravomocí teď křičí, že nekoná právě v těch oblastech, které jí do rukou nechtěli svěřit. 

Koronavirus bude mít mimo jiné nedozírné ekonomické důsledky, na které bychom se měli začít připravovat nejlépe už dnes. Abychom tvrdé dopady zmírnili, musíme postupovat koordinovaně s ostatními členskými státy a bez unijní pomoci se neobejdeme. Právě v ekonomických oblastech EU pravomoci má a proto 13. března Evropská komise přijala sérii opatření, která by měla zmírnit socioekonomický dopad viru. 

Nová investiční iniciativa pro reakci na koronavirus

 

Celkem 37 miliard EUR nasměruje Komise z politiky soudržnosti na boj proti krizi v podobě koronaviru. Členské státy by mohly využít nevyčerpané peníze z předfinancovaných loňských projektů (8 miliard EUR), které by byly unii za normálních okolností vráceny a z dosud nevyčerpaných tzv. národních obálek strukturálních fondů (29 miliard EUR). Komise vyzvala Evropský parlament a Radu, aby tento návrh urychleně schválily, a mohl tak být přijat během příštích dvou týdnů. V tuto chvíli zbývá schválení Evropským parlamentem, k čemuž by mělo dojít už příští úterý.

Nejvíce postiženým členským státům chce Komise pomoci tak, že do působnosti Fondu solidarity EU bude nově zařazena také krize v oblasti veřejného zdraví. Tím poskytne až 800 milionů EUR. 

Solidarita na prvním místě

 

Solidarita a transparentnost jsou teď klíčové především proto, aby se pomoc co nejrychleji dostala k těm, kteří ji momentálně nejvíce potřebují. Upřednostníme-li společný postup před jednostrannými opatřeními omezujícími volný pohyb, lépe zajistíme výrobu, skladování, dostupnost a racionální využívání lékařských ochranných prostředků a léků. Proto nyní členské státy dostávají od Komise pokyny k zavedení kontrolních mechanismů, které zajistí bezpečnost těchto dodávek.

Přetížený dopravní systém se projevuje nejen v podobě dálničních kolon, které vidíme na našich televizních obrazovkách. Zkouškou si prochází především mezinárodní a evropské letectví. Předsedkyně Ursula  von der Leyen 10. března oznámila, že Komise navrhuje právní předpisy, které by stávající situaci leteckým společnostem ulehčily. Nemusely by tak dodržovat pravidlo, kdy mohou letečtí dopravci přijít o místo na letišti v určitý čas jen proto, že neuskuteční nejméně 80 % plánovaných letů. Kvůli tomu v uplynulých týdnech vypravovali i úplně prázdné lety, které se mediálně označují jako „lety duchů“.

Významný a dlouhodobý dopad bude mít krize i na cestovní ruch. Komise se bude proto snažit zajistit podpůrná opatření i v tomto sektoru.

Podpora nejvíce zasažených

 

V následujících týdnech přesměruje EU z rozpočtu 1 miliardu EUR jako záruku pro Evropský investiční fond. Opatření, které pobídne banky k poskytování likvidity malým a středním podnikům by mohlo pomoci minimálně 100 000 z nich, a ty tak budou schopny dostát svým finančním závazkům.

Komise rovněž zajistí přerušení povinnosti splácet úvěry pro nepříznivě zasažené dlužníky.

Zmírnění dopadu na zaměstnanost

 

Krize s sebou přinese i zvýšenou míru nezaměstnanosti. Komise pomůže v tomto ohledu členským státům tak, aby lidé o práci přicházeli minimálně. Urychlí proto přípravu legislativního návrhu týkajícího se evropského systému zajištění v nezaměstnanosti. Využije prostředků z Evropského sociálního fondu, který se soustředí na podporu pracovníků a zdravotní péče a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pro letošní rok je k dispozici až 179 milionů EUR.

Zavedeny by měly být režimy zkrácených úvazků, kurzy zvyšování dovedností a rekvalifikace, které se v minulosti osvědčily.

Státní podpora poskytovaná co nejjednodušším způsobem

 

Velkou část ekonomických opatření v boji s koronavirem zajistí rozpočty členských států. Vláda může uplatnit mzdové dotace, pozastavení plateb daně z příjmu právnických osob a DPH nebo sociální příspěvky. Konkrétní opatření jsou aktuálně v řešení.

Kromě toho mohou státy zajistit i přímou finanční podporu spotřebitelům, např. na zrušené služby nebo letenky, které jim nebyly proplaceny ze strany dotčených společností.

Evropská komise je připravena poskytnout maximální pomoc.

Jak bude Komise postupovat?

 

Komise počítá  s výjimečnými výdaji na zdravotní péči, pomoc firmám a pracovníkům, ale také se zmírněním požadavků na členské státy co se jejich vlastního fiskálního úsilí týče. K zajištění co nejobecnější podpory v rámci fiskální politiky Komise navrhuje také aktivaci obecné únikové doložky umožňující pozastavení Radou momentálně doporučených rozpočtových korekcí.

Po schválení přistoupí Komise k bilaterálním jednáním s členskými státy s cílem zajistit rychlou implementaci iniciativy. Postižené podniky by tak mohly dostat podporu už v řádu týdnů.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru