Jak vylepšit dopravu (nejen) ve Středních Čechách?

Jak vylepšit dopravu (nejen) ve Středních Čechách?
1. 9. 2020
V životě lidí je jen málo oblastí a sektorů, které jsou významnější než doprava. Pro kraj, který obepíná hlavní město, to platí dvojnásob.

O to horší je, když pro dopravu ve Středočeském kraji jsou příznačné rozbité silnice připomínající spíše tankodromy, narůstající zácpy, exhalace a hluk přetížených kamionů, špatné propojení řady míst, jakož i vysoká nebezpečnost řady silničních úseků a železničních přejezdů. Doprava je neefektivní a neekologická. Bez nadsázky lze říct, že minimálně z pohledu dopravy je Středočeský kraj někde ve 20. století.

To se musí změnit a některé věci se přitom mohou změnit relativně rychle. Chce to jasnou vizi, propracovaný plán, odhodlání, dostatečné finance a součinnost s veřejností. Většinu toho Spojenci pro Středočeský kraj mají, zbytek dokážou zajistit, na podporu veřejnosti budou spoléhat. Chceme dopravu bezpečnou, digitalizovanou, efektivní, ekologickou, z hlediska dopravních prostředků diverzifikovanou, s dobře propojenými místy a navazujícími spoji a komfortem 21. století.

Co konkrétně budeme chtít v příštích čtyřech letech zrealizovat:

  •  elektronickou integrovanou jízdenku platnou pro všechny druhy hromadné dopravy a po celém kraji, v případě dohody i v jiných krajích a Praze
  • postupný, ale rychlý přechod z fosilních paliv na elektromobilitu a zejména vodík; přivedeme do kraje investory na výrobu vodíku z nerecyklovatelného plastu a vytvoříme podmínky pro vybudování nezbytné elektro a vodíkové infrastruktury
  • rekonstrukce silnic musí mít řád, občany musí obtěžovat co nejméně, budou kvalitní s delšími zárukami, aby se zbytečně neopakovaly; vše půjde podle nového dlouhodobého plánu rekonstrukcí, který musí být sladěn s pracemi na energetické či telekomunikační infrastruktuře jednáními se státem a rozumnými pobídkami pro vlastníky pozemků odblokujeme výstavbu nových potřebných silnic; zvláštní důraz budeme klást na obchvaty
  • dobudujeme páteřní cyklostezky a budeme usilovat o nové trasy železnic, aby mohly sloužit také pro nákladní dopravu; nechceme, aby Střední Čechy byly krajem hal a skladišť, ale logistická centra u železnice, z nichž se budou zásobovat města a obce menšími ekologickými dodávkami, mají smysl; takové investice podpoříme
  • odkloníme hlučné a ovzduší znečišťující kamiony na hlavní tahy, aby byl zajištěn klid v obcích; pokud chceme být ekologičtější, tak musíme také vybudovat u nádraží levná záchytná parkoviště a bezpečné stojany pro kola
  • donutíme centrální orgány, aby o bezpečnosti železničních přechodů jen nemluvily, ale konaly; bezpečnost si zaslouží i chodci a cyklisté; osvětlíme přechody pro chodce, poskytneme prostředky na chybějící chodníky a bezpečné cyklostezky

Bude na to? Ano, bude. Budeme naše občany a obce reprezentovat vůči centrálním orgánům a zajistíme financování jejich potřeb. Umíme zajistit prostředky z evropských fondů, máme s tím zkušenosti přímo z evropských orgánů. Pavel Telička, jeden z našich kandidátů, je spoluautorem největšího programu EU na financování dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury na příštích sedm let, byl jedním z klíčových členů dopravního výboru EU a má více jak dvacet let zkušeností z dopravy. Osm let byl evropským koordinátorem pro výstavbu železničního koridoru z Tallinnu do Varšavy, který byl a je jedním z nejrychleji stavěných koridorů.

A jak to vidíte vy?

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru