Naše chvilka pro demokracii

Naše chvilka pro demokracii
17. 12. 2019
Představitelé politických stran byli Milionem chvilek pro demokracii vyzváni k tomu, aby na demonstraci v úterý 17. prosince pojmenovali největší problémy naší země a nastínili jejich řešení. To jsem se dozvěděl jakožto pravidelný účastník demonstrací na Václavském a Staroměstském náměstí i na letenské pláni z newsletteru Milionu chvilek. Hnutí Hlas totiž opět neobdrželo pozvánku k vystoupení na Václavském náměstí, a to i přesto, že jsme se na pořadatele několikrát obraceli, abychom tuto možnost dostali také.

U takto zásadní otázky by totiž neměla být účast omezována jen na parlamentní strany, tedy pokud jde pořadatelům o spolupráci demokratických stran a pozitivní změnu. Parlamentní strany měly řadu let, aby k řešení současných problémů na politické scéně přispěly a prokázaly tak schopnost a ochotu k vzájemné spolupráci. U aktivit občanské společnosti by nemělo platit selektivní kritérium pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Možná právě nové neparlamentní a dynamické hnutí by mohlo sehrát roli motoru užší spolupráce prozápadních demokratických stran. S ohledem na to, že náš apel nebyl Milionem chvilek vyslyšen, obracíme se s reakcí na jeho výzvu alespoň touto formou. Jakkoliv jsme oproti vystupujícím na Václavském náměstí znevýhodnění.

Dovolím si půjčit slova Václava Havla. Tato země nevzkvétá. V době, kdy to řekl on, to bylo celkem pochopitelné. Dnes je to neodpustitelné. Holding Zeman – Babiš výrazně podrývá některé pilíře právního státu, polarizuje českou společnost, rozvolňuje vazby s našimi partnery v EU a spojenci. Proto pozice České republiky v EU neustále slábne. Zejména kvůli nim dále eroduje politická kultura v zemi, politika se proměňuje v jedno velké PR závislé na průzkumech veřejného mínění. Česku vládne populismus, země nenaplňuje svůj potenciál, má zastaralou infrastrukturu, bagatelizuje výzvy klimatických změn, zadlužuje se v době ekonomického růstu, v řadě kritérií se propadá v nejrůznějších světových žebříčcích. O digitální ekonomice se jen mluví, penzijní systém si zadělává na kolaps. A to není stále vyčerpávající seznam našich problémů.

Hlas disponuje odborníky, kteří se dokázali prosadit na evropské úrovni, ale také mladými lidmi se špičkovým vzděláním. Má drive, nebrzdí ho žádní kostlivci ani osobní animozity či nezdravé osobní politické vazby. Hlas není zatížen politickými kariéristy a nevsází vše na antibabišismus. Cílem není porazit Babiše. Jeho porážka bude vedlejším produktem toho, že budou správně pojmenovány problémy země, nastíněna a dopodrobna propracována jejich řešení, že bude politická vůle a odvaha tato řešení prosadit a získat pro ně veřejnou debatou podporu. Chceme nabídnout lídry, kteří budou převyšovat současné vládní představitele, nebudou podléhat populismu a už vůbec ne tolik sebedestrukčnímu nacionalismu. Hlas, jehož představitelé mnoho z toho prokázali na evropské úrovni, je připraven toto nabídnout i na domácí politické scéně.

Jsme připraveni ke skutečně společnému volebnímu projektu s některými dalšími programově a ideově kompatibilními politickými stranami a hnutími. Jedině tak můžeme všichni ve volbách výrazněji uspět a docílit pozic, které nám umožní přispět ke změnám v zemi. Také proto jsem se s návrhem na podobnou spolupráci obrátil již na jednu politickou stranu. A další návrhy budou následovat.

A nyní k voliči ANO. I voliči ANO jsou naši spoluobčané. I oni chtějí, aby se Česku a jim dařilo dobře a lépe. Jediný rozdíl je v tom, že akceptují rozkládání demokracie v zemi a uvěřili Babišovu populismu. To však není důvod na ně rezignovat. Ostatně ANO má tento volební potenciál právě proto, že na jeho cílovou skupinu a její problémy jako kdyby další politické strany zapomněly, dlouhodobě se o ně nezajímají. My proto chceme mluvit i s nimi. Chceme lépe pochopit jejich sociální, bezpečnostní, bytové a jiné problémy. Chceme přinášet potřebná řešení.

Takže ano, Babiše lze porazit. Nikoli ale pouhými útoky, ale především těsnější spoluprací, politickou odvahou, silným leadershipem, propracovaným programem a důvěryhodností. Poděkujme statisícům občanů za jejich hlas na demonstracích a nabídněme jim nyní tu nezbytnou převodovku ke skutečným změnám.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru