Pavel Telička: K vyjádření ministra vnitra

Pavel Telička: K vyjádření ministra vnitra
18. 4. 2020
Ministr Hamáček dnes zveřejnil vyjádření k uzavřeným hranicím a možnostem vycestovat. Na toto vyjádření reaguje předseda hnutí Hlas Pavel Telička a uvádí věci na pravou míru.

Vyjádření Pavla Teličky

Vyjádření pana ministra Hamáčka není bohužel vyčerpávající, ani přesné. Pan ministr se odvolává na omezený počet zemí, přičemž u „zákazu“ uvádí pouhých pět zemí, západní jsou z nich jen tři. U dalších několika uvádí, že jde de facto o uzavření hranic, protože je omezen volný pohyb osob. To je ovšem poněkud účelová a zavádějící interpretace.

Ministr dále konstatuje, že v ČR neplatí zákaz vycestovat, neboť lze vycestovat v odůvodněných případech. Nemyslím si, že jde o slovíčkaření, když poukážu na nesčetné výroky vládních představitelů, včetně ministra Hamáčka, o uzavřených hranicích, o tom, že hranice zůstanou uzavřené týdny či měsíce (tedy evidentně za rámec nouzového stavu), dokonce padala slova o dvou letech. Nyní se spekuluje o možnosti trávit dovolenou v některých zemích, což je další, více než implicitní konstatování, že někdo bude administrativně direktivně rozhodovat o tom, kam mohou občané event. vycestovat. To je skandální. Stejně tak nebudu slovíčkařit, když budu v souladu s vyjádřeními vládních politiků tvrdit, že hranice pro vycestování jsou uzavřené, ale v odůvodněných případech, které jsou ve skutečnosti značně omezené, můžete vycestovat. Je to tedy obráceně, než ministr tvrdí. Není to tedy tak, že můžete vycestovat, až na výjimky, že jste (např.) v karanténě, nebo na hranicích jevíte známky nemoci apod.

Nyní k zemím, uváděným ministrem Hamáčkem. Ve Francii nejde o zákaz vycestovat, ale omezení pohybu na území země, neplatí v ní celková karanténa, jen pro některé oblasti platí doporučení necestovat. Je skutečností, že je specifikováno, jaký pohyb je možný uvnitř země. Podotýkám přitom, že Francie je mnohem více pandemií zasažena než ČR a proto mohou být tato omezení shledána jako legitimní. Neplatí však zákaz vycestovat. V případě uváděných Kypru a Malty jde o uzavřené letecké spojení, ale vycestovat není zakázáno. Dokonce ani u uváděné Belgie to není tak jednoznačné, ale lze připustit, že část nařízení se blíží české situaci. Naopak Finsko má evidentně režim podobný tomu českému, ale konstatuji to na základě informací z médií. Obdobně tomu je v Itálii, která stejně jako Belgie patří mezi nejpostiženější země.

Vraťme se k ČR. V ČR je evidováno přes 6 500 případů a pod 200 fatalit. Dá se tedy říct, že částečně díky vládním opatřením, částečně i přes některé chaotické, nesystémové a opožděné  vládní kroky, nedostupnost ochranných prostředků, především však díky občanské mobilizaci a disciplíně a skvělé práci záchranných složek jde o velmi dobrá čísla. Logicky tedy nejsou vnitrostátní restrikce tak přísné, jako v některých nejpostiženějších zemích. Za prací můžete cestovat mimo okruh svého bydlení, můžete do hobby marketů apod., ale nemůžete využít jednu z nejcennějších svobod, které máme, a to je vycestovat ze země. Bez ohledu na to, zda do té které destinace vás pustí (což je v současnosti legitimní právo každé země).

Ministr Hamáček argumentuje v kontextu zákazu vycestovat snahou ochránit zdraví a životy občanů. To je velmi účelová a zároveň v naší současné situaci (viz výše) slabá argumentace pro nerespektování Listiny základních práv a svobod. Toto opatření je v naší situaci rovněž evidentně disproporční, navíc není spojené s žádnými kritérii, parametry a tudíž, což je nejhorší, ani termínem ukončení. To je zcela neakceptovatelné, zejména, když to vede ke konkrétním negativním dopadům pro naše občany. Vzhledem k tomu, že mnohé pandemií postižené země omezily možnost cizincům přicestovat, byly by počty Čechů skutečně cestujících celkem nízké. To však není argument pro uzavření hranic, jak se s ním ohání premiér Babiš („kam by lidé cestovali“, doma je to bezpečné), ale naopak pro jejich otevření a respektování základních svobod. Je to volba občanů, kterou stát nemůže omezovat. Může zavést pro vracející se občany restrikce či přijmout opatření k finanční tíži občanů.

Za této situace se jen těžko věří slovům, že to není libovůle nebo šikana občanů. Uvedené omezení musí skončit nejpozději se stavem nouze.

 

Pavel Telička

Předseda hnutí Hlas

 

Vyjádření ministra vnitra

Na sociálních sítích, v médiích i mezi politiky začaly kolovat informace, že Česká republika je v podstatě jediná země v Evropě, jež zakazuje svým občanům cestovat do zahraničí, a vláda podle nich lživě tvrdí, že je to běžné opatření.

Předně chci upozornit, že v České republice neplatí zákaz vycestovat, každý může v odůvodněných případech – práce, lékařské ošetření, péče o příbuzné atd. – do zahraničí vyjet. Stále však v ČR platí omezení pohybu kvůli zpomalení epidemie covid-19. Není tedy možné cestovat libovolně ani po naší republice.

Není to libovůle nebo šikana občanů, ale snaha ochránit jejich zdraví a životy. Je to dočasné opatření, jež se průběžně upravuje podle vývoje epidemiologické situace.

Česká vláda postupuje podobně jako řada evropských zemí, díky včasnému startu našich omezení jsme v některých ohledech benevolentnější a začínáme dříve i s uvolňováním.

Níže najdete pro názornost několik příkladů evropských zemí, které kvůli epidemii covid-19 dočasně omezily pohyb obyvatel.

Jan Hamáček
ministr vnitra

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru