Pavel Telička: Návrhy Evropské komise se povedly! Postoje premiéra České republice pro další jednání škodí

Pavel Telička: Návrhy Evropské komise se povedly! Postoje premiéra České republice pro další jednání škodí
29. 5. 2020
Evropská komise představila svůj návrh na pokoronavirovou obnovu. České politické síly, které nenechají většinou na EU nit suchou, v čele s Andrejem Babišem, návrh dle očekávání a evidentně bez podrobnějšího prostudování kritizují. Jediné na co se zaměřují, jsou prozatimní čísla finanční podpory pro Českou republiku, která jsou však v tuto chvíli méně podstatná. Návrhy Evropské komise komentuje Pavel Telička.

Návrhy komise

Evropská komise se ve svém návrhu pokoronavirové obnovy ekonomiky opírá o nástroj Next Generation EU, který má finančními prostředky ve výši 750 miliard eur posílit výdaje EU. Druhým základním pilířem je posílený víceletý finanční rámec na období 2021 – 2027, který má rychle nasměrovat investice tam, kde je to nejvíce zapotřebí. „Vítám, že se EK se svými návrhy rozhodla pro robustní a co nejrychlejší podporu ekonomik členských států a v návrzích je zakomponována i kondicionalita, která bude tlačit členské státy ke zdravým politikám a rozpočtům, ke škrtání a tedy i restrukturalizacím,“ komentuje návrh Pavel Telička a dodává: „V návrzích EK na ekonomickou obnovu jsou konkrétní čísla pro jednotlivé členské země v tuto chvíli to méně podstatné, jakkoliv navržených více než 500 miliard CZK by mělo české ekonomice a její konkurenceschopnosti a modernizaci výrazně pomoci. O jednotlivých částkách se ještě povedou tvrdá jednání a bude záležet i na schopnosti české vlády, jaké pomoci se České republice dostane. Podstatnější však v tuto chvíli jsou cíle, komplexnost, robustnost, priority, nástroje a včasnost.“

Cílem návrhů Evropské komise je Evropskou unii posílit, nastartovat ekonomiku, snížit rozdíly mezi bohatými a chudými, zvýšit konkurenceschopnost a učinit ekonomiku zelenější, udržitelnější a odolnější vůči možným budoucím krizím. Pavel Telička k tomu dodává: „Je pozitivní, že až 25 % finančních prostředků v návrzích Evropské komise půjde na boj s klimatickými změnami, což bude obrovský stimul pro inovativní odvětví. A i Česká republika je má. Nemá se čeho obávat, naopak. Prioritní místo má mít také digitalizace, i zde palec nahoru. Investice do infrastruktur, které ukázaly v současné krizi svoji zranitelnost, budou také ve vysokých číslech.“

Odkud vezme EU peníze?

Zmíněných 750 miliard eur si Evropská unie půjčí na finančních trzích. Výhodou je, že rating Evropské komise je tak vysoký, že podmínky zadlužení budou zcela jistě bezkonkurenční. V pozdější fázi finančního období 2021–2027 Komise navrhne další nové vlastní zdroje. Usnadní tak splácení dluhu a sníží tlak na státní rozpočty. Evropská komise má v podstatě 3 možnosti, jak zajistit finanční prostředky na potřebné investice. Konkrétně jsou to:

  • Zvýšení příspěvků členských států do rozpočtu EU. Proti tomu by se postavila většina členských států.
  • Snížení příjmů členských států z unijních programů.
  • Nové vlastní zdroje jako jsou například digitální či plastová daň, rozšíření systému emisních povolenek nebo daně na neekologické výrobky.

„Volím určité modality třetího způsobu doplněné o selektivní škrty v příjmech členských států z unijních programů. Řada členských států EU připravuje digitální daň, nebo s ní koketuje. V různých podobách, v různé výši, s různými motivy. Hrozí fragmentace trhu a tedy překážky pro digitální firmy. Proto například návrh EK na pokrytí výdajů obnovy formou společné evropské digitální daně má smysl,“ hodnotí Pavel Telička možnosti.

Přízemní reakce českých politiků

Evropská komise řadu svých návrhů zcela jistě konzultovala se státníky některých členských států. Mnozí tito státníci byli v živém kontaktu mezi sebou. Český premiér mezi nimi dlouhodobě není, protože z jeho úst vychází pouze destruktivní kritika za každou cenu a žádné návrhy řešení. „Premiér Babiš není schopen komplexního státnického hodnocení pokoronavirového finančního balíku EU a jediné, na co se zaměřuje, jsou prozatímně navržená čísla pro ČR. Povrchnost jeho komentářů svědčí o tom, že se s návrhy ani podrobněji neseznámil. Ne náhodou je mimo jakákoliv zahraničně politická jednání, která balík ovlivňují,“ nabízí svůj pohled na věc Pavel Telička. Postoje premiéra samozřejmě zásadním způsobem znevýhodňují pozici České republiky v jakýchkoliv vyjednáváních. Navíc českou pozici oslabuje střet zájmů premiéra. Je otázkou, zda se do jeho plytkých komentářů návrhů Komise tento střet zájmů nepromítá.

Andrej Babiš jako svůj hlavní důvod pro odmítání návrhu Evropské komise uvádí klíč rozdělování peněz mezi státy a kritérium nezaměstnanosti. „Že neví, co je solidarita, to už víme. Ale že považuje nezaměstnanost při hodnocení závažnosti situace za irelevantní a je proti návrhům EK na obnovu po COVID jen kvůli kritériu nezaměstnanosti a návrhu výše financí pro Českou republiku, pak nejde jen o neskutečnou povrchnost a nezodpovědnost, ale „umění” oslabit vyjednávací pozici ČR,“ kritizuje premiéra Pavel Telička a dodává: „Bez nadsázky lze říct, že oponovat či problematizovat návrhy EK na zotavení ekonomiky znamená ohrozit vnitřní trh EU. Proti tomu a proti přínosům vnitřního trhu pro ČR, jsou peníze z navrženého programu nepodstatné.“

EU vyjde z krize opět silnější

Finanční a další návrhy EK na obnovu evropských ekonomik po COVID mají samozřejmě některé neznámé, určitá rizika, řadu aspektů k složitým jednáním, ale vcelku jde o velmi dobrý komplexní návrh, ze kterého mohou v případě brzkého přijetí ekonomiky profitovat. „Českým zapáleným eurokritikům samozřejmě návrh Evropské komise nevoní. Hlavním důvodem je, že pokud bude balík, byť se změnami, schválen, EU z krize vzejde výrazně posílena. A to jim vadí,“ uzavírá Pavel Telička.

Česká vláda musí k návrhu Evropské Komise konečně zaujmout komplexnější postoj. Destrukce bez návrhů poškozuje Českou republiku a oslabuje naši vyjednávací sílu. Hnutí Hlas má ve svých řadách odborníky s dlouholetými zkušenostmi z EU, a proto je připraveno poskytnout pomoc s rozklíčováním a analýzou návrhů Evropské komise pro další jednání a také komunikaci veřejnosti.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru