Snižme administrativní zátěž pro podnikatele!

Snižme administrativní zátěž pro podnikatele!
17. 4. 2020
Aktuální krize je nepříjemná. Neměli bychom se však snažit o návrat ke starým pořádkům. Měli bychom ji využít pro budování nové a silnější ekonomiky, kterou nebude svazovat zbytečná administrativní zátěž.

Po podpoře digitalizace a perspektivních ekonomických odvětví volá Hlas již nějakou dobu. Stejně tak usilujeme o snížení administrativní zátěže, která komplikuje život nespočtu podnikatelů a mnohým dokonce úplně zabraňuje ve vstupu na trh. Více než 60% pracovních míst v Evropě se nachází v segmentu malých a středních podniků. Právě na ty dopadá administrativní zátěž nejvíce a právě ty bychom měli podpořit. Je třeba zlepšit podmínky pro začínající start-upy a investovat do inovací. Finanční podpora však není jedinou možností, jak podniky a podnikatele podpořit.

Právě nyní, když jde o nastartování ekonomiky a pomoc podnikatelům, jsou rázné kroky při snižování zbytečné administrativní zátěže a nadbytečné regulace pro podniky a podnikatele jednou z možných a klíčových forem pomoci. Vláda by se měla zavázat, že každý rok sníží administrativní zátěž o 5 % tak, aby do konce funkčního období příští vlády došlo ke snížení zátěže o 20 %. Jakákoliv nová zátěž spojená s novou opodstatněnou regulací by pak musela být kompenzována snížením obdobné zátěže v daném sektoru u jiné regulace (tzv. princip one in, one out). Vyhodnocovat by to měl nezávislý orgán složený z odborníků. Bez jeho souhlasu by nemohla být příslušná norma vládou vůbec předložena ke schválení do parlamentu. Takové snížení zátěže přinese miliardy korun, které mohou podniky investovat do rozvoje, nových technologií a zaměstnanců.

Hnutí Hlas bude nadále tlačit na restrukturalizaci ekonomiky a pomoc podnikatelům v dlouhodobém horizontu nejen finančně, ale i rozumnou úpravou pravidel a snížením zmíněné administrativní zátěže.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru