Stanovisko a doporučení hnutí HLAS ke COVID-19

Stanovisko a doporučení hnutí HLAS ke COVID-19
16. 3. 2020
Hnutí HLAS bohužel vnímá laxnost a nekompetentnost, kterou vláda České republiky doposud prokázala zejména v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek. Z důvodu minimalizace dopadů COVID-19 HLAS vydává pro vládu doporučení.

Doporučení hnutí HLAS pro vládu České republiky a banky

  1. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen „MZ ČR“) by mělo vydat mimořádné opatření s okamžitou účinností, které by všem lidem na území ČR dalo povinnost mimo svá obydlí zakrývat si ústa a nos nejlepší dostupnou ochranou (respirátor, rouška, čistý kapesník/šátek apod.). Takové provizorní (do doby, než bude stát schopný zajistit pro všechny své občany relevantní ochranné prostředky) opatření by s nulovými náklady pomohlo minimálně zpomalit lavinovité šíření koronaviru zejména v prostředcích hromadné dopravy či na jiných místech, kde není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi lidmi.. V případě, že toto opatření nebude mít požadovaný efekt, mělo by dojít k zavedení dalších karanténních opatření včetně omezení/uzavření hromadné dopravy.
  2. MZ ČR by mělo vydat mimořádné opatření, které by zaměstnancům, u kterých není nezbytně nutná přítomnost na pracovišti a u kterých je to technicky proveditelné, přikázalo práci z domova, tzv. home office. Pouhé doporučení není dostatečné a míjí se účinkem, neboť není všemi zaměstnavateli následováno.
  3. MZ ČR by mělo vydat mimořádné opatření, které by nařídilo osobám všech věkových skupin, které trpí významnými komorbiditami ve vztahu ke COVID-19, jakými jsou zejména srdeční choroby, diabetes mellitus, plicní choroby a hemofilie, práci z domova / domácí karanténu. V návaznosti na toto opatření by měla vláda ČR zajistit finanční kompenzaci snížených příjmů po dobu karantény.
  4. MZ ČR by mělo zřídit centrum pro COVID-19, které by mělo za úkol sběr a zpracování dat týkajících se léčby nakažených pacientů. Dostupnost těchto dat bude důležitá pro zvládání případných epidemií koronaviru v budoucnu.
  5. Vláda ČR by měla okamžitě nabídnout finanční, logistickou či personální pomoc českým výrobcům ochranných pomůcek, aby u nich mohla být výroba zajištěna v režimu 24/7 a případně i rozšířena nad rámec současných výrobních kapacit.
  6. Banky by měly do odvolání navýšit limity pro bezkontaktní platby významně nad 500 Kč.

 

Proč si COVID-19 zaslouží náš respekt?

V současné situaci se stále ještě bavíme jen o „primoinfekci“ způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „koronavirus“), která je sama o sobě daleko závažnější z hlediska rychlosti šíření i smrtnosti než běžná chřipka, ke které je tak často zcela nesprávně koronavirus přirovnáván.

U koronaviru zatím nejsou známy veškeré detaily týkající se jeho šíření (zatím je např. známo, že zůstává životaschopný na površích i několik dnů) a zda prodělání primoinfekce COVID-19 nebude mít např. závažné následky pro imunitní systém jako HIV, zda nejde o další onkogenně působící virus jako HPV či EBV nebo zda koronavirus nepůsobí teratogenně jako virus Zika.

Z doposud známých je nejvíce problematickou vlastností koronaviru velmi dynamický nárůst počtu nakažených v populaci, na který, pokud nejsou včas přijímána skutečně účinná protiepidemická opatření, není kapacitně připraven žádný systém zdravotnictví na naší planetě.

Proto byla/jsou prováděna ona pro někoho na první pohled možná až drakonická opatření v Číně i jiných zemích, ale bohužel je to tak, že když se nezavedou, tak může dojít ke scénáři, kdy se vyčerpají kapacity ventilátorů i personální kapacity systému zdravotnictví a ten se pak nemůže relevantně postarat o všechny pacienty s COVID-19 s vážným průběhem.

 

Děkujeme našim členům za proaktivní přístup!

Velký dík patří našim krajským koordinátorům, Radce Filipčíkové a Lukáši Zahálkovi, odborníkům z oblasti lékařství a farmacie, že se aktivně podílí na snaze řešit nastálou situaci a sepsali tento soubor doporučení. I nadále budeme dávat prostor našim členům a sympatizantům z řad odborníků na konkrétní témata.

Setkání s Hlasem

1. 5. 2024 - Praha
4. 5. 2024 - Plzeň

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru