Oběhová ekonomika

Úvod > Programy a teze > Oběhová ekonomika

Naše priority

  • PODPORA PRINCIPŮ OBĚHOVÉ EKONOMIKY
  • ZASTAVENÍ PLÝTVÁNÍ ZDROJI
  • PROSAZENÍ KONCEPTU ECODESIGNU
  • ZRUŠENÍ ODPADKOVÉHO KOLONIALISMU
  • VYUŽÍVÁNÍ VÝHOD SDÍLENÉ EKONOMIKY

Česká ekonomika stojí na prahu převratných změn. Poslední týdny ukázaly její křehkost a zasadily tvrdou ránu klasickým odvětvím. Tuto situaci musíme vnímat jako příležitost k nastartování zcela nového, udržitelnějšího, zdravějšího a zelenějšího modelu ekonomiky. Pro Hlas je oblast boje s klimatickými změnami a ochrany životního prostředí dlouhodobě jednou z programových priorit.

Podpoříme oběhovou ekonomiku

Česká republika se stává z průmyslového lídra montovnou Evropy a její konkurenceschopnost klesá. Oběhová ekonomika představuje příležitost, jak tuto situaci výrazně zlepšit a dostat Česko mezi ekonomické lídry. Chceme proto podpořit podniky, které využívají recyklované suroviny a které vyrábí ekologičtější výrobky. Naopak firmy, které nevyužívají dostupné technologie a znečišťují více, by měly být penalizovány.

Větší využití recyklovaného materiálu je žádoucí nejen z ekologického hlediska, ale také z ekonomického. Přes počáteční náklady se totiž podnikům tyto investice vrátí a z oběhové ekonomiky budou profitovat.

Zastavíme plýtvání zdroji

Přestože se Česká republika považuje za šampiona ve třídění odpadu, vzácné zdroje stále končí na skládkách nebo jsou vyváženy za hranice. Skládky jsou totiž v Česku stále nejvýhodnější variantou nakládání s odpady, jelikož jsou ceny extrémně nízké. Proto jsme pro jejich okamžité zvýšení. Rovněž podpoříme vznik nových recyklačních linek a poptávku po druhotných surovinách, která je u nás stále nízká.

Prosadíme koncept ecodesignu

Mnoho nejen elektrických a elektronických výrobků se vyhodí jen proto, že je není možné opravit nebo aktualizovat. Proto chceme, aby byly tyto výrobky designovány tak, aby se staly trvanlivými, opravitelnými a recyklovatelnými. Vyšší životnost a kvalita výrobků i lepší dostupnost náhradních dílů přináší pozitiva nejen pro životní prostředí, ale samozřejmě také pro zákazníky.

Zrušíme odpadkový kolonialismus

Chceme omezit vývoz odpadu do třetích zemí. Zbytečně se tak zbavujeme surovin, které jiné země využívají jako zdroj pro vlastní výrobu. Navíc tím náš problém akorát odsouváme do jiných částí světa. Životní prostředí je ale společné pro nás všechny. Před znečištěním se neschováme.

Chceme naplno využívat výhod sdílené ekonomiky

Je mnoho věcí, které nepotřebujeme každý den, a nemusíme je tedy nutně vlastnit. Takové výrobky můžeme totiž jednoduše sdílet – od nářadí přes bydlení až po kola a auta. Aby bylo možné naplno využívat možnosti sdílené ekonomiky, musíme správně nastavit právní rámec. Musíme jasně definovat práva i povinnosti poskytovatele i uživatele dané věci.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Přihlášení do newsletteru